Category Archives: goede doelen

14sep/17

Donaties 2017

De Geroldstichting heeft in 2017 gedoneerd aan

VluchtelingenWerk Nederland is een onafhankelijke organisatie die opkomt voor de belangen van asielzoekers en vluchtelingen. Zij zet zich in voor een rechtvaardige behandeling van deze mensen in een kwetsbare positie, die huis en haard ontvlucht zijn vanwege oorlog, politiek geweld, hun seksuele oriëntatie, hun

afkomst of religie. VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving.

VluchtelingenWerk Nederland is een vereniging met een landelijk bureau in Amsterdam. Haar leden zijn 5 regionale stichtingen. Deze zijn zelfstandig en hebben meerdere lokale afdelingen in hun regio. De regio’s en afdelingen staan op de website van VluchtelingenWerk Nederland. Op de site kun je bij jou in de buurt kijken wat VluchtelingenWerk Nederland doet.

 

 

 

Via dit fonds maakt de Geroldstichting ondersteuning aan particulieren mogelijk.

De nadruk ligt op het bevorderen van zelfredzaamheid in plaats van het verlenen van langdurige ondersteuning.

FondsDBL ondersteunt projecten voor:

  1. maatschappelijke opvang voor o.a. dak- en thuislozen, voedselbanken en noodfondsen
  2. stimulering van maatschappelijke participatie voor inwoners van achterstandswijken, vluchtelingen, kinderen en hun ouders 
  3. het opdoen van vaardigheden, werk- en leerervaringsplaatsen

Particuliere hulp wordt alleen verleend als de aanvraag voldoet aan de criteria zoals FondsDBL stelt en de aanvrager in een regio woont waar FondsDBL niet reeds via een samenwerkingsverband of noodfonds actief is. Particuliere hulp wordt zoveel mogelijk via samenwerkingsverbanden gegeven.                                                        

In gemeenten waar geen noodfonds is, kan ondersteuning bij het opstarten van een noodfonds en de eerste aanloop daarin, gegeven worden.

Zie voor meer info: www.fondsdbl.nl

Stichting Vesta

Stichting Vesta komt op voor vluchtelingenvrouwen en -kinderen. Ze investeert in opvang, een goede rechtsgang, zelfredzaamheid van de vrouwen en in een lobby om het Nederlandse asielbeleid en de publieke opinie te beïnvloeden.

Stichting Vesta is meer dan 30 jaar geleden ontstaan vanuit morele verontwaardiging over het asielbeleid. “Wij vroegen ons af wat voor wereld wij aan onze kinderen willen laten zien. Het antwoord lijkt eenvoudiger dan het blijkbaar is: wij willen ze een wereld laten zien waarin mensen niet als illegaal beschouwd worden en waarin mensen elkaar helpen”.

Wat doet Stichting Vesta?

  • Opvang: Vesta helpt vrouwen en kinderen die niet in Nederland mogen blijven, maar die ook niet terug kunnen naar hun vaderland. Zij hebben in Nederland geen recht op onderdak, voedsel en werk. Daarnaast worden ruim 90 vluchtelingen begeleid bij hun procedure voor een verblijfsvergunning.
  • Zelfredzaamheid: de vrouwen regelen zelf het huishouden en zorgen, geholpen door de medewerkers van Stichting Vesta, voor hun eigen zaken, zoals doktersbezoeken, gesprekken met de advocaat, het opvragen van papieren. 
  • Procedures: tijdens de opvang wordt er, als er voldoende aanknopingspunten zijn, hulp gegeven om een advocaat in te schakelen. Vrouwen waarvoor geen mogelijkheid gezien wordt, krijgen de tijd om tot rust te komen en hun vertrek uit Nederland te plannen.
  • Politiek en publieke opinie: Stichting Vesta maakt deel uit van Vrouwen tegen uitzetting ( www.vrouwentegenuitzetting.nl ). Inzake kinderrechten en             procedures werkt Stichting Vesta samen met Defence for Children-ECPAT. 

Voor meer info: www.stichtingvesta.nl

 

 

Het Harriet Tubmanhuis

Het Harriet Tubmanhuis is een project, ontstaan uit particulier initiatief, voor de tijdelijke opvang van een klein aantal vluchtelingenvrouwen en hun kinderen die door procedureproblemen niet in de reguliere opvang terecht kunnen.

Het gaat om vrouwen die naast hun vluchtelingenproblematiek ook te maken hebben met ziekte of fysieke gebreken of de zorg voor jonge kinderen en daardoor extra kwetsbaar zijn.

De vrouwen wonen samen zelfstandig in drie flats. Twee dagen in de week is er overdag een coördinator en/of vrijwilliger om de vrouwen bij te staan bij allerlei dagelijkse problemen.

Verheugend nieuws is het altijd als vrouwen, vaak na jarenlang wachten in alle onzekerheid die dat met zich meebrengt, een verblijfsvergunning krijgen. Momenteel zijn er twee vrouwen met een vergunning die nog in de flats wonen. Zij hopen nu op een eigen woonplek, een huis voor henzelf. Een derde vrouw heeft inmiddels een huis gekregen, samen met haar kinderen, en is daar erg blij mee.

Voor meer info: www.harriettubmanhuis.nl

 

Diva Dichtbij 

“Wij zijn ervan overtuigd dat kunst en cultuur een sterk positief effect hebben op het welzijn van mensen”

Onze diva’s en divo‘s treden op voor langdurig zieke mensen die zelf niet meer naar het theater kunnen.

Dat doen we met kleinschalige, intieme optredens, bijvoorbeeld in de huiskamer van een verpleeghuis of bij iemand aan het bed. Met professionele zang en oprechte aandacht leggen we contact van ‘mens tot mens’. Deze persoonlijke ontmoetingen zijn van onschatbare waarde: mensen voelen verlichting en ervaren weer dat zij meer zijn dan hun ziekte.                                                            foto: Harrie Ligtvoet

Onderzoek van Universiteit Utrecht heeft aangetoond dat de optredens van Diva Dichtbij positief effect hebben op ouderen met dementie én hun verzorgers.

Voor meer info kijk op  www.divadichtbij.nl

 

Stichting Vluchteling

Wereldwijd zijn er 65 miljoen mannen, vrouwen en kinderen op de vlucht voor oorlog, geweld en onderdrukking. Bij acute nood kan Stichting Vluchteling onmiddellijk aan de slag en geeft voedsel, schoon drinkwater en onderdak. Bij langdurige conflicten wordt in vluchtelingenkampen geholpen met onderwijs, vakopleidingen en medische zorg. Zo proberen ze, in crisisgebieden, zoveel mogelijk leed te verzachten.

Dit in samenwerking met partner IRC ( International Rescue Committee), een van de grootste en meest ervaren hulporganisaties ter wereld. Door de handen ineen te slaan, kunnen ze sneller ter plekke zijn en meer mensen helpen en betere hulp verlenen.

Ook geven ze vluchtelingen een stem door zich uit te spreken voor hun belangen en misstanden aan de kaak te stellen.

Voor meer info: www.vluchteling.nl

 

Vrouwen tegen uitzetting

Vluchtelingenvrouwen in Amsterdam volgen E.H.B.O. cursus.
Het werken aan en het wachten op een opvolgende asielaanvraag vraagt veel energie en is vaak deprimerend. Veel vrouwen worden er moedeloos van. Zij mogen ook niet werken.
Wij kunnen vluchtelingenvrouwen zonder verblijfspapieren Nederlandse taallessen en fietsles laten volgen.
In samenwerking met het Rode Kruis Amsterdam hebben wij onlangs een  E.H.B.O. cursus georganiseerd. 14 vrouwen afkomstig uit Somalië, Ethiopië en Eritrea deden eraan mee. Tijdens de workshop kwam o.a. aan de orde:
Wat doe je : als iemand flauwvalt , als iemand verbrandt, als je je verslikt, als je een arm breekt etc. etc.
Na afloop is de cursus feestelijk afgesloten met voor iedereen een certificaat.

Vrouwen tegen uitzetting (VTU) is een samenwerkingsverband van vrouwelijke vluchtelingen en Nederlandse vrouwen. Het doel van is de positie van vrouwelijke vluchtelingen te verbeteren. VTU probeert, vaak in samenwerking met andere organisaties en individuen, de onderlinge solidariteit van vrouwelijke vluchtelingen en van Nederlandse vrouwen te vergroten en invloed uit te oefenen op het beleid en de publieke opinie.

Voor meer info kijk op www.vrouwentegenuitzetting.nl