logo vesta

 

Stichting Vesta komt op voor vluchtelingenvrouwen en -kinderen. Wij investeren in opvang, een goede rechtsgang, zelfredzaamheid van de vrouwen en in een lobby om het Nederlandse asielbeleid en de publieke opinie te beïnvloeden.
Er woont een wisselende groep vrouwen en kinderen in onze opvang en daarnaast begeleiden we ruim 90 vluchtelingen bij een procedure voor een verblijfsvergunning.

Waarom we doen wat we doen
Dagelijks kloppen mensen in een uitzichtloze situatie bij ons aan. Door de politieke keuzes in ons land neemt hun aantal nog steeds toe.
Als een vluchteling in Nederland komt, vinden er binnen acht dagen twee gesprekken van 1.5 uur plaats. In die gesprekken moeten zij hun verhaal doen aan de autoriteiten. In de beoordeling voor een verblijfsvergunning zijn deze gesprekken cruciaal.
Hoe kun je binnen acht dagen over je angst heen stappen, over de schaamte voor mishandelingen, misbruik en verkrachtingen die je moest ondergaan? In een vreemd land, met andere omgangsnormen en tegenover autoriteiten die in je vaderland vaak het grootste gevaar vormen.

Stichting Vesta is ontstaan vanuit morele verontwaardiging over het asielbeleid, de omgang met en de situatie van vluchtelingen in ons land. Wij vroegen ons af wat voor wereld wij onze kinderen willen laten zien. Het antwoord lijkt eenvoudiger dan het blijkbaar is: wij willen ze een wereld laten zien waarin mensen niet als illegaal beschouwd worden en waarin mensen elkaar helpen.

Wat we daarom doen om te helpen
* opvang;
* zelfredzaamheid;
* procedures;
* politieke en publieke opinie.

Opvang
Vrouwen en kinderen zijn kwetsbaar. Afgezien van de voor de hand liggende ongemakken van op straat leven, lopen ze een aanzienlijk risico in verkeerde handen te vallen en misbruikt en uitgebuit te worden. Vluchtelingen zijn extra kwetsbaar. Zij zijn bang om te worden opgepakt en teruggestuurd naar hun vaderland dat zij niet voor niets ontvlucht zijn. Hierdoor zijn zij ‘vatbaar’ voor chantage en is de drempel om te ontsnappen uit een misbruiksituatie voor hen nog hoger.

Wij helpen vrouwen en kinderen die niet in Nederland mogen blijven, maar die ook niet terug kunnen naar hun vaderland: zij staan met de rug tegen de muur. Zij hebben in Nederland geen recht op onderdak, voedsel en werk.
Vrouwen en kinderen krijgen bij ons onderdak, we voorzien in de eerste levensbehoeften, helpen bij het regelen van medische zorg en onderwijs voor de kinderen. Kortom, we zorgen dat zij zich veilig kunnen voelen.

Zelfredzaamheid
De vrouwen regelen het huishouden, in de huizen waarin ze worden opgevangen, met elkaar. Daarnaast zorgen zij – geholpen door elkaar en door ons – voor hun eigen zaken, zoals doktersbezoeken, gesprekken met de advocaat, het opvragen van papieren. De verantwoordelijkheid voor zichzelf en elkaar geeft hen zelfvertrouwen en bevordert de zelfredzaamheid.

Procedures
Tijdens de opvang nemen we de tijd om naar het verhaal van elke vrouw te luisteren en bekijken we hun dossiers. Als wij voldoende aanknopingspunten zien; helpen wij hen een advocaat in te schakelen en begeleiden hen bij de procedure.

Vrouwen voor wie we geen mogelijkheden zien, krijgen de tijd om tot rust te komen en hun vertrek uit Nederland te plannen, met onze hulp.

Politiek en publieke opinie
Stichting Vesta maakt deel uit van Vrouwen Tegen Uitzetting (VTU), een samenwerkingsverband van vluchtelingenvrouwen en Nederlandse vrouwen, dat zich inzet om invloed uit te oefenen op het beleid en op de publieke opinie ten aanzien van (vrouwelijke) vluchtelingen.
Inzake kinderrechten en –procedures werken we samen met Defence for Children-ECPAT. Deze organisatie komt op voor de rechten van alle kinderen in Nederland en daarbuiten.

Voor meer informatie nodigen wij u van harte uit om een kijkje te nemen op onze Website

Gabbi Wieringa, de oprichtster van Stichting Vesta, met één van onze jongste huisgenoten.
Inmiddels hebben zij en haar moeder een uitkering en wonen zelfstandig.
Gabbi Wieringa