Augustus 2015:

In de afgelopen tijd is gebleken dat de Geroldstichting geen individuele aanvragen tot steun kan honoreren. Dit omdat wij als bestuur niet in staat zijn om een juiste beoordeling te maken in een persoonlijke situatie die ons geheel onbekend is. We hebben ervoor gekozen om deze persoonlijke situaties niet te onderzoeken, omdat wij onszelf daar niet de aangewezen personen voor vinden.

Om dit concreet te maken zal punt a. van de oprichtingsstatuten en van het beleidsplan 2014 van de Geroldstichting gegoten worden in de vorm van een jaarlijkse donatie aan een noodfonds van een nog nader te bepalen gemeente. Veel gemeenten hebben zo’n noodfonds, bedoeld voor mensen die vanuit de reguliere middelen geen of onvoldoende financiële steun ontvangen. Wij vertrouwen erop dat de gemeente in staat is om een dergelijk verzoek van een van haar inwoners te kunnen beoordelen om vervolgens dit verzoek wel of niet te honoreren.

Statuten en beleidsplan 2014 omschrijving en waarop bovenstaande aanvulling van toepassing is op punt a.:

De stichting heeft ten doel:

a. Het stimuleren van zelfredzaamheid en/of welzijn door het bieden van financiële steun aan personen die vanuit sociale en/of gezondheidsproblemen naar het oordeel van het bestuur van de stichting niet voldoende gesteund worden vanuit reguliere middelen.

b. Het bieden van financiële steun aan instellingen die gericht zijn op het bevorderen van zelfredzaamheid, welzijn en/of gezondheid van kwetsbare mensen.

c. Het verrichten van werkzaamheden die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De gemeente waaraan wij gaan doneren in dit noodfonds wordt op deze site bekend gemaakt.